kết quả từ 1 tới 1 trên 1
 1. #1
  Tham gia
  Jun 2009
  Tuổi
  26
  Bài viết
  1,646
  Thích
  969
  Được Thích 1,286 lần trong 448 bài
  Đã nhắc đến
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Mặc định Quy Chế Hoạt Động Của CLB Tình Nguyện

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
  --------------------------------------------

  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN BGO
  DIỄN ĐÀN BẮC GIANG ONLINE

  CHƯƠNG I
  GIỚI THIỆU CHUNG

  Điều 1
  .
  CLB Tình Nguyện BGO là một tổ chức được thành lập dựa vào Diễn Đàn Bắc Giang Online và dựa theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, không phân biệt giới tính, tôn giáo, sắc tộc. CLB là nơi để các thành viên trao đổi, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cuộc sống và tham gia tích cực vào các hoạt động phong trào,các hoạt động Tình Nguyện BGO hướng tới các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng, đặc biệt quan tâm nhiều đến đối tượng trẻ em thiệt thòi ( trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lang thang cơ nhỡ, trẻ em khuyết tật,) và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

  Điều 2:
  CLB hoạt động dưới sự chỉ đạo của Diễn Đàn Bắc giang Online và hoạt động trong khuôn khổ Luật pháp của nước
  Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  Quy chế hoạt động của CLB Tình Nguyện BGO Diễn Đàn Bắc Giang Online được xây dựng bởi ban chủ nhiệm lâm thời vào thời gian tháng 08-2009 và có sự giám sát nội dung và chuẩn y của BQT Diễn Đàn Bắc Giang Online
  CHƯƠNG II
  TÊN GỌI – CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
  Điều 3. Tên Gọi:
  ×Tên chính thức: Câu lạc bộ
  Tình Nguyện BGO Diễn Đàn Bắc Giang Online
  ×Câu lạc bộ có biểu trưng riêng.
  ×Thông tin liên hệ: Diễn Đàn bacgiangonline.net

  Điều 4. Chức năng:
  ×Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong học tập, trong công việc và trong cuộc sống.
  ×Nắm bắt và kịp thời đáp ứng những tư tưởng, tâm lý, tâm tư tình cảm của TNV
  ×Phục vụ đời sống tinh thần cho TNV trên toàn diễn đàn


  Điều 5. Nhiệm vụ:
  ×Tổ chức các hoạt động, các chương trình nhằm đáp ứng và phục vụ nhu cầu về tinh thần cho thành viên cúng như TNV trên diên đàn
  ×Tham gia lập kế hoạch và thực hiện nhưng chương trình hoạt động mang tính chất vì cộng đồng và đặc biệt quan tâm tới những đối tượng trẻ em thiệt thòi (trẻ em có hoàn cảnh khó khăn , lang thang cơ nhỡ , trẻ em khuyết tật) và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh Bắc Giang.
  ×Tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt đông phong trào của diễn đàn.
  ×Tạo môi trường hoạt động để các thành viên trong CLB có điều kiện phát huy thế mạnh của bản thân, tổ chức những sân chơi cho thành viên của CLB có cơ hội học hỏi, giao lưu để trau dồi thêm năng lực bản thân và khả năng trong công việc.
  ×Tham gia tuyên truyền và tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch mang tính xã hội.
  CHƯƠNG III
  THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ
  Điều 6. Đối tượng tham gia:
  Là học sinh – sinh viên,người con Bắc Giang hiện đang học tập ,làm việc và sinh sống tại mọi nơi trên đất nước có nhu cầu, có lòng nhiệt tình và có trách nhiệm. Chấp nhận tuân theo quy chế hoạt động của CLB.

  Điều 7. Thủ tục gia nhập:
  Những đối tượng nói ở điều 6 phải có đơn xin gia nhập CLB. CLB sẽ thử thách trong công việc, nếu phù hợp với yêu cầu của CLB sẽ được gia nhập vào đội ngũ của CLB Tình Nguyện BGO.

  Điều 8. Quyền lợi của thành viên:
  ×Được tham gia tất cả các hoạt động do CLB tổ chức.
  ×Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào các vị trí trong CLB
  ×Được chất vấn ban chủ nhiệm về những vấn đề mà cá nhân còn chưa rõ hay còn vướng mắc .
  ×Yêu cầu tập thể bảo vệ quyền lợi uy tín của mình nếu bị các thành viên, tổ chức cá nhân khác xâm phạm.
  ×Kiến nghị, góp ý, bảo lưu ý kiến của cá nhân trong tất cả các vấn đề liên quan đến cách thức sinh hoạt của CLB, đến các chủ đề, các kế hoạch hoạt động của CLB.
  ×Được dân chủ thảo luận, đề xuất ý kiến về chương trình hoạt động của CLB và những vấn đề khác mà mình quan tâm.

  Điều 9. Nghĩa vụ của thành viên:
  ×Thi hành nghiêm chỉnh quy chế hoạt động của của CLB.
  ×Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt của CLB, nhiệt tình đóng góp ý kiến xây dựng cho CLB và Ban chủ nhiệm.
  ×Có tinh thần đoàn kết với các thành viên khác của CLB, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban chủ nhiệm phân công.
  ×Góp phần quảng bá và vận động xây dựng CLB phát triển vững mạnh.
  ×Giữ gìn và nâng cao uy tín hoạt động của CLB.
  ×Rèn luyện đạo đức tác phong, tuyên truyền vận động các thành viên khác tham gia sinh hoạt CLB, luôn quan tâm đến tập thể, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân, không ngừng học tập và rèn luyện bản thân.

  CHƯƠNG IV
  BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ
  Điều 10: Ban chủ nhiệm:
  Gồm có:
  + 1 Chủ nhiệm phụ trách chung và chịu trách nhiệm của cả CLB
  + 3 Phó chủ nhiệm phụ trách tường mảng hoạt động của CLB
  + 3 Ủy viên hoạt động
  + 1 kế toán phụ trách vấn đề tài chính
  . Các chức danh được bầu dựa theo nguyên tắc bầu cử dân chủ công khai.

  10.1 Chủ nhiệm CLB
  - Là người đại diện CLB trong các quan hệ đối nội và đối ngoại với các thành viên và với các tổ chức khác bên trong hay bên ngoài trường, thực hiện các công tác quản lí toàn diện và phát triển CLB theo định hướng mà và nhiệm vụ mà tổ chức cấp trên đã giao cho.
  - Chuẩn bị nội dung các kỳ họp của CLB.
  - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của CLB theo quy định của nhà nước ban hành.
  - Ký các văn bản có liên quan đến hoạt động của CLB.

  10.2 Các phó Chủ nhiệm CLB
  - Là người chịu trách nhiệm của mảng mình phụ trách có nhiệm vụ phải báo cáo cho chủ nhiệm về công việc của mình.
  - Thực hiện các công việc quản lí và duy trì hoạt động của CLB theo sự phân công của chủ nhiệm, đảm bảo điều hành hoạt động trong quyền hạn của mình,
  - Chịu trách nhiệm trước chủ nhiệm về công việc được giao và trách nhiệm của mình.
  - Thay mặt chủ nhiệm giải quyết mọi vấn đề của CLB khi chủ nhiệm vắng mặt.

  10.3. Kế toán
  - Là người chịu trách nhiệm trong các khoản thu chi của CLB
  - Thực hiện công việc quản lý tài chính.Chịu trách nhiệm trước chủ nhiệm CLB về vấn đề tài chính trước và công việc được giao.

  CHƯƠNG V
  TÀI CHÍNH
  Điều 11: Nguồn thu:
  ×Tiền hỗ trợ hoạt động của diễn đàn
  ×Các khoản thu khác.
  ×Các khoản xin tái trợ của từng chương trình

  Điều 12: Nguồn chi:
  ×Các khoản chi hành chính phí .
  ×Chi phí cho trang thiết bị phục vụ công việc
  ×Chi phí cho các hoạt động của CLB
  ×Chi phí phục vụ cho quan hệ đối ngoại.
  ×Tài chính của CLB Tình Nguyện được quản lý thống nhất theo sự giám sát trực tiếp của BQT diễn đàn và phải báo cáo công khai trong kỳ họp của CLB cũng như phải báo cáo công khai lên diễn đàn.

  CHƯƠNG VI
  KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT
  Điều 13-Khen thưởng :
  ×Những thành viên có thành tích chung trong hoạt động tập thể hoặc làm tăng uy tín của CLB trong hoạt động phong trào:
  ×Hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tập thể giao.
  ×Có nhiều sáng kiến và ý tưởng được áp dụng thành công và có hiệu quả cao.
  ×Được cộng đồng công nhận có nhiều đóng góp có ích .
  ×Đóng góp tích cực và có hiệu quả cho sự phát triển của CLB

  * Hình thức khen thưởng:
  Nhận giấy khen do Tỉnh Đoàn Bắc Giang trao tặng.
  Nhận quà tặng lưu niệm của CLB và của diễn đàn
  Hình thức khen thưởng kèm theo mức thưởng phù hợp với tình hình tài chính

  Điều 14: -Kỷ luật
  Có 3 mức, phê bình, khiển trách và khai trừ.

  14.1: Phê bình :
  Không hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoặc làm bê trễ, kém chất lượng các hoạt động của CLB
  Hình phạt bổ sung: Tuỳ khuyết điểm nặng nhẹ và nặng mà áp dụng hình thức phạt hành chính với mức phù hợp.

  14.2: Khiển trách:
  Những thành viên đã bị phê bình mà không thấy có dấu hiệu sữa chữa trong năm.
  Những thành viên có hoạt động làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của CLB không do CLB gây ra
  Hình phạt bổ sung: Tuỳ khuyết điểm nặng nhẹ và nặng mà áp dụng hình thức phạt hành chính với mức phù hợp.

  14.3: Khai trừ
  Áp dụng cho các thành viên cố tình gây mất đoàn kết trong tập thể, các thành viên lợi dụng tập thể mưu cầu lợi ích cá nhân
  Các thành viên thiếu hẳn sự nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, nhắc nhở và khiển trách nhiều lần nhưng không có dấu hiệu tiến bộ.
  Những thành viên có hoạt động làm ảnh hưởng trầm trọng đến hình ảnh của CLB không do CLB gây ra.
  Các thành viên không có tham gia đóng góp cho sự phát triển của CLB,các thành viên chỉ tham gia hoạt động ảo trên diễn đàn không tham gia hoạt động thực tế cùng CLB.
  Các thanh viên sau 6 tháng mà không tham gia vào bất kỳ một hoạt động nào của CLB.
  CHƯƠNG VII
  NGỪNG HOẠT ĐỘNG – THANH LÝ

  Điều 15
  : CLB ngừng hoạt động trong các trường hợp sau:

  ×Giải thể vì hoạt động của CLB không cần thiết nữa.
  ×Chuyển thể thành 1 tổ chức mới.
  ×Theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
  Việc ngừng hoạt động của CLB phải được thực hiện bằng nghị quyết của CLB, phải báo cáo với Hội BQT diễn đàn và được BQT phê chuẩn
  Thanh lý tài sản khi ngừng hoạt động của CLB sẽ chỉ định một ban thanh lý để kiểm kê, thanh toán và xử lý tài sản của CLB theo Nghị quyết


  CHƯƠNG VIII:
  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Điều 16:

  Quy chế này được CLB thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2009.
  Ban chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn thi hành quy chế này. Trong quá trình thực hiện, quy chế sẽ được bổ sung, thay đổi cho phù hợp với hoạt động của CLB.


  BAN CHỦ NHIỆM
  CLB TÌNH NGUYỆN BGO
  thay đổi nội dung bởi: Tình Nguyện, 28-08-2009 lúc 11:54 PM

 2. Có 16 thành viên Thích Tình Nguyện vì bài viết này:

  .Venus. (29-08-2009), Candy (23-08-2012), hattieua8 (04-09-2009), hoangtuyendhkt (09-10-2012), Mai Văn Tôn (01-03-2012), miracle204 (03-09-2009), motvongtraidat (18-09-2009), Mr Tung (04-09-2009), Mũi Nhọ (29-08-2009), Nguyễn Đức Anh (17-09-2012), nthp (01-02-2012), Phương Khánh (03-09-2009), Thanh Trầm (07-11-2011), Tuấn Anh (29-08-2009), whunken (07-10-2009), zaibacgiang8x (04-09-2009)

 

Thông tin

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Đề Tài Tương Tự

 1. Hoạt động tình nguyện tại hà nội
  By bjjg_Pham in forum Hội SV BG - ĐHCN Hà Nội
  Trả lời: 1
  Bài Mới: 03-03-2011, 05:59 PM
 2. Các Bài Hát Sinh Hoạt Tình Nguyện
  By cafedang in forum Kỹ năng mềm
  Trả lời: 3
  Bài Mới: 07-07-2009, 11:24 AM
 3. Những lợi ích của hoạt động tình nguyện
  By Tình Nguyện in forum Thông báo - Kế hoạch hoạt động
  Trả lời: 0
  Bài Mới: 22-06-2009, 11:18 PM
 4. Hoạt động tình nguyện như thế nào?
  By Themask in forum Thông báo - Kế hoạch hoạt động
  Trả lời: 0
  Bài Mới: 14-04-2009, 10:18 AM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •