Thông báo xét tuyển dụng viên chức năm 2011


1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự xét tuyển:

Đối tượng tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước tỉnh Bắc Giang. Riêng đối với các đơn vị thuộc ngành Giáo dục, ngành Y tế chỉ tuyển dụng viên chức làm công việc hành chính, là: Kế toán, Văn thư, Thủ quỹ, Công nghệ thông tin, Y tế trường học, thư viện, thiết bị trường học (không thực hiện tuyển giáo viên ngành Giáo dục - đào tạo và viên chức chuyên môn ngành Y tế ).

Điều kiện đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Những người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi học chuyên nghiệp; người kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nhập hộ khẩu trước ngày đăng thông báo tuyển dụng; người hộ khẩu ngoài tỉnh phải có trình độ tiến sỹ hoặc thạc sỹ (trước khi đi học thạc sỹ đã tốt nghiệp đại học chính quy trường công lập đạt loại khá) đúng chuyên ngành cần tuyển.

b) Tuổi đời dự tuyển đủ 18 đến dưới 40 tuổi đối với nam, 35 tuổi đối với nữ ( Đảm bảo có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội khi đến tuổi nghỉ hưu).

c) Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn của ngạch tuyển dụng.

d) Về trình độ, chuyên ngành: Những người có trình độ đáp ứng yêu cầu và có chuyên ngành đúng với vị trí cần tuyển.

Riêng chỉ tiêu y tế trường học: Có trình độ từ trung cấp trở lên, chuyên ngành điều dưỡng đa khoa hoặc Y sĩ đa khoa của trường Trung cấp Y tế Bắc Giang và các trường đại học, cao đẳng của Trung ương được phép tuyển sinh tại tỉnh Bắc Giang theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đã vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Đối tượng không xét tuyển đợt này: Những người đã được tuyển dụng vào làm việc tại trạm y tế xã, phường, thị trấn theo Quyết định 58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Số lượng tuyển: Tuyển dụng 308 người (có biểu chi tiết niêm yết tại Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ các huyện, TP)

3. Chế độ ưu tiên trong xét tuyển:

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu (sinh sống và học tập) ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trước khi đi học chuyên nghiệp đăng ký dự tuyển vào các huyện miền núi Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam; thương binh; con liệt sỹ; con thương binh hạng 1, con bệnh binh hạng 1; đối tượng cử tuyển được cộng 30 điểm.

- Những người dân tộc thiểu số còn lại, người có hộ khẩu (sinh sống và học tập) ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trước khi đi học chuyên nghiệp đăng ký dự tuyển vào các huyện miền núi Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam; con thương binh, con bệnh binh các hạng còn lại; con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động được cộng 20 điểm.

- Những người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (đã có quyết định trợ cấp thường xuyên); người có trình độ thạc sĩ, tốt nghiệp đạt loại giỏi không thuộc đối tượng ưu tiên tuyển trước; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm.

* Người dự xét tuyển có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên cao nhất.

4. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển:

4.1. Cách tính điểm:

Điểm học tập là kết quả học tập trung bình toàn khoá, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các bài thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.

Tổng số điểm tính xét tuyển bao gồm: điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm ưu tiên được quy định tại mục 3, phần II của Kế hoạch này.

4.2. Xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển, thứ tự xét tuyển theo từng đối tượng như sau:

- Tuyển hết những người có trình độ tiến sĩ;

- Tuyển trước người tốt nghiệp thạc sĩ (trước khi học thạc sĩ đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy trường công lập đạt loại khá); người tốt nghiệp đạt loại giỏi trường công lập hệ chính quy (không phải hệ liên thông); những người học chính quy trường công lập tiếp đến là người tốt nghiệp các trường thuộc hình thức đạo tạo khác.

Thứ tự xác định trúng tuyển như sau: Trên cơ sở thứ tự xét tuyển trên, lần lượt tính từ người có tổng số điểm cao nhất đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.

Trường hợp hai người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: Người có trình độ cao hơn; người xếp loại tốt nghiệp cao hơn; người có điểm học tập cao hơn; người có điểm tốt nghiệp cao hơn; người thuộc diện ưu tiên cao hơn.

* Đối với các đơn vị đặc thù: Căn cứ vào kết quả sơ tuyển về chuyên môn nghiệp vụ để xác định người trúng, tính từ người có tổng điểm cao nhất đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.

5. Hồ sơ, lệ phí xét tuyển:

5.1. Hồ sơ: Mỗi thí sinh đăng ký dự xét tuyển phải nộp 02 bộ hồ sơ. Hồ sơ dự tuyển của thí sinh do Sở Nội vụ phát hành, bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

- Bản khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan bố, mẹ người dự xét tuyển, hồ sơ có ảnh đóng dấu giáp lai.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ của đơn vị y tế có thẩm quyền cấp (còn giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ.

- Bản sao học bạ hoặc bảng điểm học tập.

- Bản sao các chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- 02 phong bì có dán tem có ghi rõ địa chỉ người nhận.

Thí sinh phải trực tiếp đến nộp hồ sơ và chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình, nếu không đầy đủ hoặc khai sai sự thật phải huỷ bỏ quyết định tuyển dụng (nếu trúng tuyển).

5.2. Lệ phí xét tuyển:

- Lệ phí xét tuyển 50.000 đ/thí sinh.

- Tiền hồ sơ: 10.000 đ/bộ.

6. Thời gian, địa điểm:

- Hội đồng thông báo công khai lên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh từ ngày 20/4/2011 đến ngày 22/4/2011.

- Bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển: Từ ngày 25/4/2011 đến 16 giờ 30 phút ngày 06/5/2011.

Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần tại các địa điểm sau:

Bán hồ sơ: Tại Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Nhận hồ sơ:

+ Tại Phòng Nội vụ của các huyện, thành phố đối với thí sinh đăng ký dự xét tuyển vào các đơn vị trực thuộc huyện, thành phố.

+ Tại Sở Nội vụ đối với thí sinh dự xét tuyển vào các đơn vị thuộc Sở, ngành của tỉnh.

- Thực hiện sơ tuyển ở các đơn vị từ 07/5/2011 đến hết ngày 12/5/2011.

- Hội đồng thông qua kết quả xét tuyển tháng 5/2011, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả xét tuyển trong tháng 6 năm 2011.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với Sở Nội vụ qua Phòng Công chức, viên chức và Đào tạo (số điện thoại 3554.908) để giải đáp.

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Nguồn: Báo Bắc Giang