kết quả từ 1 tới 5 trên 5
 1. #1
  Tham gia
  Sep 2008
  Cư trú
  Phía cuối cầu vồng
  Bài viết
  519
  Thích
  279
  Được Thích 309 lần trong 174 bài
  Đã nhắc đến
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Whistling Tư tưởng triết học Việt Nam.

  Suốt mấy nghìn năm,người Việt Nam là chủ nhân của mảnh đất này.Trong quá trình giữ nước và giành độc lập cho đất nước và dựng nước,họ dần hình thành một tư duy khái quát về tự nhiên,xã hội,con người,về con đường,biện pháp nhận thức và cải tạo thế giới khách quan sao cho có lợi cho mình.Tư duy này là cơ sở để tiến tới tư duy Triết Học.

  Việt Nam nằm giữa hai trung tâm triết học lớn của thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ.Hệ thống triết học phương Đông mà hai nước trên là tiêu biểu có điều kiện truyền bá vào nước ta từ sớm,ở đầu thời kì Bắc Thuộc.Ở thời cận đại,do sự bành trướng của chủ nghĩa tư bản phương Tây,nhiều trào lưu triết học của phương Tây cũng đã giới thiệu vào Việt Nam.Ở thời hiện đại,do yêu cầu của giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp công nhân,nông dân,trào lưu triết học Mác-Lê Nin được truyền bá mạnh mẽ vào nước ta.Đó là những điều kiện khách quan thuận lợi,góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển của tư duy triết học Việt Nam.

  Tư duy vốn có của dân tộc cộng với các học thuyết triết học vốn có từ bên ngoài truyền vào,đã khiến người Việt Nam từ lâu trong lịch sử đã hình thành một tư tưởng triết học.Tư tưởng này do hạn chế khách quan và chủ quan,chưa trở thành hệ thống,chưa xuất hiện các trường phái triết học,các nhà triết học thực thụ.Nhưng đã có những trường phái tư tưởng ,các nhà tư tưởng mang sắc thái triết học.

  Chịu các ảnh hưởng của triết học Trung Quốc và triết học Ân Độ,tư tưởng triết học Việt Nam mang những nét chung của triết học phương Đông.Đó là hệ thống khái niệm,phạm trù của triết học phương Đông,là sự chú trọng vào vấn đề xã hội và con người,là sự gắn bó giữa triết học với chính trị và đạo đức,hoặc giữa triết học với tôn giáo,v.v…..Nhưng tư tưởng triết học Việt Nam không phải là hình ảnh thu nhỏ của triết học Trung Quốc hay Ân Độ,cũng không phải là bản sao rời rạc của hai nền triết học trên như một só nhà học giả phương Tây quan niệm.Ngoài những nét chung với triết học TQ,Ấn Độ,tư tưởng triết học Việt Nam có những đặc trưng mà ở hai nền triết học trên không có,hoặc không rõ nét.Những đặc trưng đó thể hiện trên các phương diện sau:

  Thể hiện mối quan hệ giữa tinh thần và vật chất.Người Việt Nam thường nêu các phạm trù:Tâm- Vật, Tâm – Cảnh (Phật Giáo),Hình – Thần, Khí – Lí, Trời – Người (Nho giáo).Nói chung quan niệm của họ là duy tâm,vì cho rằng Tâm là nguồn gốc của Vật,Tâm quyết định Cảnh,Thần quyết định Hình,Lí quyết định Khí,Trời quyết định Người.Lúc này khoa học tự nhiên chưa xuất hiện,con người không có điều kiện hiểu được bản chất của thế giới vật chất.Tri thức đó chủ yếu là Tri thức kinh nghiệm.Tuy nhiên,bằng hoạt động thực tiễn để cải tạo hoàn cảnh và cải thiện nhân sinh,cũng có những người đã phần nào vượt qua quan điểm chính thống đó.Như cho cảnh và tâm gắn bó chặt chẽ với nhau,như xem mệnh trời gần như là quy hoạch khách quan và với nó con người phải tuân theo,như cho lòng dân là ý trời ‘’nhân nguyện thiên tòng’’-Phan Bội Châu,như cho con người có thể thắng được trời ‘’ Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều’’-Nguyễn Du.
  Nét nổi bật về tư tưởng của triết học Việt Nam là chủ nghĩa yêu nước.Chủ nghĩa yêu nước này không dừng lại ở tâm lí,tâm trạng và tình cảm,mà trở thành một lí luận,một quan niệm.Đó là quan niệm về độc lập dân tộc và quốc gia có chủ quyền.Quan niệm đó đã có sự phát triển,từ nhận thức về vùng trời,lãnh thổ riêng biệt…đến một quan niệm toàn diện về thực thể đất nước,mà ở đây,quan niệm của Nguyễn Trãi là tiêu biểu nhất:

  ‘’ Như nước Đại Việt ta từ trước,
  Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
  Nước non bờ cõi đã chia,
  Phong tục Bắc Nam cũng khác;
  Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần; bao đời xây nền độc lập;
  Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên; mỗi bên hùng cứ một phương;
  Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
  Song hào kiệt thời nào cũng có.’’

  Ông đã đề cập đến các yếu tố làm nên dân tộc độc lập và quốc gia có chủ quyền,đó là văn hóa (văn hiến),lãnh thổ (bờ cõi núi sông),phong tục,lịch sử,con người.Trong điều kiện lúc đs,thì quan niệm như vậy là khá sâu sắc.
  Đấu tranh để giữ gìn độc lập dân tộc và bản sắc dân tộc là một nhiệm vụ thường xuyên của lịch sử.Để thực hiện nhiệm vụ đó,người Việt phải có lực lượng và cơ sở để tạo ra lực lượng.Vấn đề là tìm ra được nguồn gốc và động lực của công cuộc giữ nước và dựng nước.Các nhà tư tưởng trong các thời kì,tuy ở những hoàn cảnh khác nhau,và với những thực lực dân tộc khác nhau,nhưng đều đi đến nhất trí ở một quan điểm,đó là xem sự ‘’Đồng lòng là Sức Mạnh’’.Trần Quốc Tuấn cho rằng,có tạo được cục diện ‘’Lòng dân không chia’’,’’Cả nước góp sức’’ thì mới thắng được giặc.Nguyễn Trãi thì kiêu hãnh nói với quân địch ‘’Quân ta muôn người như một’’.Phan Bội Châu thì khái quát ‘’Có đồng lòng ngươi mới hoàn thành công nghiệp’’.Còn chủ tịch Hồ Chí Minh thì nêu thành nguyên lí ‘’Đoàn kết,đoàn kết,đại đoàn kết – Thành công,thành công,đại thành công’’

  Làm thế nào để thể hiện được sự đồng lòng?Đây không thể chỉ là lời kêu gọi,mà còn là ở thái độ và chính sách của bề trên.Đó là thái độ xem việc nước như việc nhà,xem mọi người như cha con,an hem.Trần Quốc Tuấn nói:’’Có thu quân lính một lòng như con thì mới dùng được’’.Nguyễn Trãi cũng nói:’’Dưới trên một dạ cha con’’.Còn chủ tịch Hồ Chí Minh thì gọi người trong nước là ‘’Đồng Bào’’.Câu chuyện mẹ Âu Cơ đẻ một bọc trăm trứng nở trăm con,cũng được các thời nâng niu truyền tụng vì lẽ đó.
  Để tạo ra được sức mạnh dân tộc,sức mạnh xã hội,người có trách nhiệm với lịch sử ngoài việc phải đồng cam cộng khổ với dân,còn phải nhận thức được vai trò quan trọng của dân:Dân là gốc nước,được dân thì được nước,Triều đình là thuyền-dân là nước-nước chở thuyền nhưng cũng làm lật thuyền….Từ đó phải có một chính sách sao cho quy tụ được lòng dân.Lý Thường Kiệt yêu cầu phải ‘’nuôi dân’’;Trần Quốc Tuấn chỉ rõ-có ‘’nới lỏng sự đóng góp của dân’’ thì mới là kế ‘’sâu gốc,bền rễ’’.Nguyễn Trãi thì khuyên nhủ:’’Đem dân mựa nữa,mất lòng dân’’.Tư tưởng dân bản đã mang nhiều yếu tố dân chủ này là một truyền thống tư tưởng của dân tộc.

  Ngoài những tư tưởng trên,quá trình dựng nước và giữ nước đã tạo cho tư duy dân tộc một phương pháp luận.Tuy phương pháp là khái niệm của thời cận hiện đại,chưa từng xuất hiện trong thời cổ đại,nhưng lúc bấy giờ đã có những khái niệm tương đương với phương pháp như ‘’kế’’,’’phương’’,’’sách’’,’’thuật’’…..Với các khái niệm trên,các nhà tư tưởng Việt Nam trong lịch sử đã trình bày một phương pháp luận mang một nội dung gồm nhiều phương diện.Đó là việc làm của con người,không thể câu nệ và quá khứ,mà chỉ có thể nhìn vào hiện tại,hễ thấy ‘’tiện’’ thì làm;là phương pháp xử lí đối với các sự kiện khác nhau,đối lập nhau,như giữa việc nhỏ với việc lớn,việc gần với việc xa,thì giải quyết sao cho lợi ích toàn cục và lâu dài được đảm bảo;là nhìn sự vật trong mối liên hệ nhân quả,sao cho thấy kết quả mà không bỡ ngỡ,thấy hiện tại mà đoán được tương lai;là giải quyết sự việc theo phương châm kết hợp bất biến với khả biến,kết hợp ‘’thời’’ với ‘’thế’’;là phương pháp đánh giặc sac ho ít có thể địch được nhiều,yếu có thể thắng được mạnh…Tư tưởng biện chứng trên là những nét độc đáo của tư duy người Việt.

  Đạo người là một phương diện được các nhà tư tưởng hết lòng chú ý.Họ dựa vào đạo Nho và đạo Phật để vạch cho con người một đạo đối xử và ăn ở.Ở đó thể hiện tư tưởng tôn ti trật tự của thời đại nhằm bảo đảm sự ổn định của chế độ đương thời.Nhưng mặt khác,qua các nhà tư tưởng có trách nhiệm với thời cuộc,những khái niệm trung hiếu,nhân nghĩa,cương thường…của Nho,thiện ác,họa phúc..của Phật được vận dụng và phát huy theo chiều hướng tích cực,thể hiện một quan niệm và một thái độ yêu nước,kính trên nhường dưới,có hiếu với cha mẹ,có nghĩa với mọi người,có kỉ cương trật tự trong xã hội..Và đó là những yếu tố làm nên đạo lí làm người của dân tộc sau này.

  (Theo sgk Triết Học 12)
  Cạn mùa
  Gió lại bạc màu
  Một đôi mắt đã khô.

 2. Có 4 thành viên Thích vityun89 vì bài viết này:

  jay_nhan (26-03-2009), s.kien (11-02-2009), Tobias (13-02-2009), toga_pot (21-07-2010)

 3. #2
  Tham gia
  Dec 2007
  Bài viết
  2,745
  Thích
  664
  Được Thích 1,270 lần trong 623 bài
  Đã nhắc đến
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Mặc định

  Như thế này thì khác j trên sách vở ko nhỉ.
  Tại sao ko lấy những VD ngăn ngắn hoặc nội dung chính về Triết Học để người đọc hiểu cái nội dung khái quá đã. Rồi Chi tiết mọi người phải tự tìm hiểu thì mới có thể nhớ đc
  CŨng biết Triết là phải chính xác nhưng viết dài thế kia thì e cũng ko khả thi lắm
  Điều tôi thích ở bạn: Những lúc bô ba như con nít

 4. #3
  Tham gia
  Dec 2008
  Bài viết
  113
  Thích
  10
  Được Thích 12 lần trong 10 bài
  Đã nhắc đến
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Mặc định

  Lớp 12 bây giờ có SGK triết học à
  you get what you measure

 5. #4
  Tham gia
  Oct 2009
  Cư trú
  lạng giang bắc giang
  Bài viết
  365
  Thích
  523
  Được Thích 328 lần trong 221 bài
  Đã nhắc đến
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Mặc định

  Tư tưởng Triết Học của người Việt tuy không được hệ thống viết thành sách , hay là có rồi mà bị "những kẻ khác " nó đốt hết , hay đem về làm của chúng , ngàn năm sau đem ra hù con cháu (của người Việt) ; mà con cháu người Việt sợ hãi tưởng rằng ......., càng tự ti về cha ông ....
  Cũng may, có thể sách bị đốt , chữ bị diệt , nhưng vẫn bảo tồn được kho ca dao tục ngữ , truyện kể khổng lồ và phong tục tập quán...
  Phải chăng cha ông đã lường được và gửi gắm thông điệp cho con cháu , sau này giải mã !

  Lại nữa , khi Mã Viện đàn áp cuộc khởi nghĩa của Trưng Vương , thấy đất Giao Chỉ - vùng giao hòa của Tinh hoa - địa linh nhân kiệt , linh khí ,long mạch tràn vượng , bèn đem trụ đồng trấn yểm ...
  Đồng trụ chiết , Giao Chỉ diệt ....
  cùng với đó là quá trình đốt sách, cướp sách , cấm phong tục, đồng hóa ....
  Đồng trụ chiết , Giao chỉ diệt ....

  Nghe tưởng chừng dị đoan, mơ hồ , nhưng ngẫm ra không hề dị đoan, mà rất rõ ràng , chân thực ...
  Nếu cây trụ đồng tư tưởng , văn hóa , ngôn ngữ , tập quán .... mà bị gãy, thì dân Giao Chỉ có còn xưng được là Con Rồng Cháu Tiên không?!
  Nếu cây trụ đồng tư tưởng , văn hóa , ngôn ngữ , tập quán .... mà bị gãy , thì dân Giao Chỉ có còn xưng là Việt được không?
  Nếu cây trụ đồng tư tưởng , văn hóa , ngôn ngữ , tập quán .... mà bị gãy , thì vùng đất địa linh nhân kiệt , hình xoáy âm dương , giao hòa của trời đất , vùng Giao Chỉ , Trung Hoa này sẽ không còn của người Việt nữa , và có kẻ khác sẽ nhận là Việt , là Hoa

  kiên cường thay, Đồng trụ vững như cột chống trời ,

  Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao ....

  Những câu ca dao tục ngữ chính là những tấm bia vĩnh hằng , mà không thế lực nào hòng xóa được ....
  Đó là một phần của Tư tưởng Triết học của người Việt

  * Việt * Giao Châu * Giao Chỉ *

  Sword and Shield

 6. #5
  Tham gia
  Sep 2013
  Tuổi
  27
  Bài viết
  25
  Thích
  1
  Được Thích 0 lần trong 0 bài
  Đã nhắc đến
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Mặc định

  dân tộc nào mà chẳng có 1 tư tưởng triết học riêng , mình thấy thế

 

Thông tin

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Đề Tài Tương Tự

 1. 130 bài tiểu luận Triết Học
  By vinh4601 in forum Tư tưởng - Triết học
  Trả lời: 0
  Bài Mới: 07-01-2011, 08:48 PM
 2. Trả lời: 4
  Bài Mới: 12-10-2010, 07:49 PM
 3. Tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
  By soat in forum Tư tưởng - Triết học
  Trả lời: 1
  Bài Mới: 12-02-2009, 08:02 PM
 4. Câu lạc bộ triết học
  By nthcuong in forum Tư tưởng - Triết học
  Trả lời: 11
  Bài Mới: 11-11-2008, 01:01 PM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •